Контакты
E-Mail
Телефон 04736-36805
Телефон 0679083854
Facebook Facebook
Вконтакте ВКонтакте
YouTube YouTube

*Міжнародний літературно-мистецький журнал  * 

Internationaler Literatur-Kunst Zeitschrift*

Международный литературно-художественный журнал
Склянка Часу*Zeitglas"


Передплатити міжнародний журнал #Склянка_Часу_Zeitglas можно онлайн:

https://drive.google.com/file/d/1FmXZH2OFL8iqh5phNGeEZpZESxJSTVaB/viewhttps://www.youtube.com/watch?v=FN0ikc7Xwu8&t=30s


(натисніть курсором на посилання, або на картину, аби переглянути відео)"Журнал «Склянка Часу*Zeitglas» ніколи не видавався за рахунок держави, проф-та письменницьких чи інших спілок, грантів, «добрих дядьків». Із самого початку 1995 року й понині він видається на засадах самофінансування. Просто всі кошти, що надходять від реалізації журналу, продажу книжок його авторів, листівок, спрямовуються на видання чергових номерів. Причому вся редакційна робота виконується волонтерським чином, безоплатно. Хтось усміхнеться. Ну й добре..."

О. Апальков, редактор журналу "Склянка Часу*Zeitglas"


Про всі попередні випуски журналу "Склянка Часу*Zeitgas" дивитися тут:

Натисніть курсором на зображення

ПРО видані нами книги тут:

Натисніть курсором на зображенняНОВИНИ у розділі "ОЧЕРКИ" (НАШИ НОВОСТИ 

 http://zeitglas.io.ua/story


Українська

Русский

Журнал вдається з 1995 року щоквартально українською, російською та німецькою мовами (Свідоцтво КВ Nr.7922, засновник Фонд Склянка Часу, передплатний індекс 41507 ).


Головний редактор:
Олександр В. Апальков


При виданні співпрацюють:

Хельга Хомутина, німецька коректура.
Євген Гордієнко (дизайн обкладинки)

Видавництво:

Фонд Склянка Часу, Канів-Мьонхенгладбах

Видавець:

Олександр В. Апальков
та
Карл В. Шелнбергер.

Всі права на тексти застережено.
Передрук тільки з посиланням
на журнал з надсиланням примірника
автору.


Адреса редакції в Україні:

“Склянка Часу", Олександр Апальков, 19003, Канів, вул. Шевченка 31/32, Черкаська обл, Україна. 
Тел. (04736) 36805 
e-mail:

 zeitglas.kaniv@gmail3а незамовлені надіслані тексти відсутня відповідальність.

Тексти приймаються

е-поштою: zeitglas.kaniv@gmail на CD, чи 3.5 MS Word for Windows

з обов`язковим надсиланням роздрукованими на папері

Умови прийому авторських текстів міжнародним літературно-художнім журналом «Склянка Часу*ZeitGlas»

* будь-який автор може присилати тексти на предмет їх розгляду до публікації на сторінках журналу.
*редакция СЧ приймає тільки ті авторські тексти, котрі ніде ще не публікувалися, за наявності:
- короткого „листа” (що надсилається і звідки)

-  роздруківки твору(творів) на папері за авторським підписом   
- короткої біографії автора (із зазначенням року народження, де публікувався раніше, чи має книги / коли і ким видані/.
- поштової адреси автора.  (Призвище та ім`я по батькові, вулиця, № будинка та квартири, район, область, індекс, телефон, е-пошта)
- фотографії  (у форматі: JPG, 40х60 мм (60 вертикальний розмір) розрешення не меньш 200 dpi (dot per inch = «точек» на дюйм) при вертикальному розмірі обличча не меньш 30 мм) 
* тексти повинні надсилатися в програмі Word або RTF (12 кегль, з чіткою різницею тире від дефісу, перевіреною орфографією, без усяких обрамлень і довільних форматувань) *тексти авторів-початківців не повинні перевищувати 3-5 сторінок формату А-4.
*прозові твори з абзацом 7 мм. Виключка «по-формату».
* вірші «в одну колонку».

*надаючи свої твори, автор погоджується з подальшим публікуванням чи використанням тексту (текстів) в рамках літературних проектів журналу.


Твори друкуються в авторській редакції 


Тести, котрі надаються редакції, не повинні бути опублікованими або переданими для друку в інших виданнях.


Редакція не несе відповідальності за зміст друкованих матеріалів. Надіслані до редакції тексти не рецензуються й не повертаються.


Оформити передплату на журнал можна за «Каталогом видань України» та за «Каталогом видань зарубіжних країн» у будь-якому поштовому відділенні України, а також скориставшись послугою «Передплата ON-LINE» на корпоративному сайті підприємства www.presa.ua. Розраховуватися за передплачені видання можна за допомогою платіжних карток Visa та MasterCard. Розрахунок можна також здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.


3 фінансових та технічних питань 
стосовно журналу звертатися до:
"Склянка Часу*Zeitglas",  
вул. Шевченка, 31/32,
19003  
Канів/Україна.
тел./факс: 04736-36805,
e-mail:  zeitglas.kaniv@gmail


Zeitglas ist eine Zeitschrift für Literatur und Kunst, ein Forum für alle Äusserungen 
im Druck.


Sie erscheint im
Format 17 x 26 cm. auf ca. 160 Seiten periodisch in vier Nummern
pro Jahr.


Seit 1995 gibt sie Raum für bekannte und noch unbekannte Literaten, in ukrainischer, rus-sischer und deutscher Sprache.

 
Sie erreicht ihre Leser im Direktvertrieb im Abonnement und durch den Buchhandel.


Ihre Leser leben in Russland, der Ukraine, in Deutschland und Österreich.


Ihre Beitrдge erbitten wir wenn möglich auf Diskette, CDs oder per E-mail

zeitglas.kaniv@gmail


word for windows –bitte mit einer 
kurzen Information über den Autor und einem Foto.


Die Zeitschrift fuer Literatur und Kunst Zeitglas erscheint in russischer, ukrainischer und deutscher Sprache.Gruender Stiftung Zeitglas,

(Index 41507; Register КВ Nr.7922,)


Verantwortlicher Redakteur:


Alexander W. Apalkow

An der Ausgabe wirkten mit:


Helga Chomutina, Korrektur deutsch
Irina Pustowojt, Korrektur (Rus. Ukr.)
Tatjana Skorowa, Korrektur (Rus. Ukr.)
Alexander Apalkow, Gestaltung.
Ewgen Gordienko, Umschlag.

Verlag:


Stiftung Zeitglas Kanew/Moenchengladbach

Alle Rechte an den Texten
sind dem Verlag vorbehalten. Nachdruck nur mit Angabe der Zeitschrift und des Autors gegen Belegexemplar.


Redaktion in der Ukraine:


Zeitgtas, Alexander Apalkow, 19003 Kanew, ul.Schewtschenko, 31/32,
Distrikt Tscherkassy,Ukraine
tel/fax (04736)36805
e-mail:

zeitglas.kaniv@gmail


Fuer unaufgefordert eingesandte Texte
wird keine Verantwortung uebernommen.


Texte sind in die Autorenredaktion gedruckt

In finanziellen und technischen Fragen
oder zum Bezug der Zeitschrift wenden Sie sich bitte an den Herausgeber: Zeitglas Verlag -wul. Schewtschenko.31/32, Kaniw, 19003 Ukraine

тел./факс: 04736-36805,
e-mail:

zeitglas.kaniv@gmail

 Журнал издаётся с 1995 года ежеквартально на украинском, русском и немецком языках. (Свидетельство КВ Nr.7922, основатель Фонд Склянка Часу, подписной индекс 41507 ).


Главный редактор:
Александр В. Апальков


При издании сотрудничают:

Хельга Хомутина, немецкая корректура.
Евгений Гордиенко (дизайн обложки)

Издательство:

Фонд Склянка Часу Канев-Мёнхенгладбах 

Издатель:

Александр В. Апальков
и
Карл В. Шелнбергер.

Все права на тексты сохраненны. 
Перепечатка только со ссылкой 
на журнал, с пересылкой экземпляра 
автору.


Адрес редакции в Украине:

“Склянка Часу", Александр Апальков, 19003, Канев, ул. Шевченко 31/32, Черкасская обл, Украина.

Тел. (04736) 36805 
 e-mail: 

 zeitglas.kaniv@gmail


3а незаказанные присланные тексты редакция ответственности не несёт. 

Тексты принимаются

 е-почтой:    zeitglas.kaniv@gmail на CD, 3.5 ли MS Word for Windows

с обязательной пересылкой в  распечатанном виде на бумаге

Условия приема авторских текстов международным литературно-художественным журналом «Склянка Часу*ZeitGlas» 

* любой автор может присылать тексты на предмет их рассмотрения к публикации на страницах журнала.
*редакция СЧ принимает только те авторские тексты, которые нигде еще не публиковались, при наличии:
 - короткого „письма” (что посылается и откуда)

-распечатки текста с обязательной подписью автора
 - краткой биографии автора (с указанием года рождения, где публиковался раньше, имеет ли книги / когда и кем изданные/. 
 - почтового адреса автора.  (Фамилие и имя отчество, улица № дома и квартиры, район, область, индекс, телефон, е-почта)
 - фотографии  (в формате: JPG, 40х60 мм (60 вертикальный размер) розрешення не менее 200 dpi (dot per inch = «точек» на дюйм) при вертикальном размере  не меньш 30 мм) 
 * тексты должны посылаться в программе Word или RTF (12 кегль, с четкой разницей тире от дефиса, проверенной орфографией, без всяких обрамлений и произвольных форматирований)

*тексти начинающих авторов не должны превышать 3-5 страниц формата А-4. 
 *прозаические произведения с абзацем 7 мм. «по-формату». 
* стихотворения «в одну колонку».

*предоставляя свои произведения, автор соглашается с последующей публикацией или использованием текста (текстов) в рамках литературных проектов журнала.


Произведения печатаются в авторской редакции 


Тесты, которые предоставляются редакции, не дожны быть опубликованными или переданными для печати в других изданиях.


Редакция не несет ответственности за содержание публикуемых материалов. Присылаемые тексты не рецензируются и не возвращаются.


Оформить подписку на журнал можно по «Каталогум изданий Украины» и по «Каталогу изданий зарубежных стран» в любом почтовом отделении Украины, а также воспользовавшись услугой «Подписка ON-LINE» на корпоративном сайте предприятия www.presa.ua. Рассчитываться за подписавшиеся на издания можно с помощью платежных карточек Visa и MasterCard. Расчет можно также осуществить через систему Webmoney или оплатив в банке сформированный на сайте счет.


По финансовым и техническим вопросам  
 относительно журнала обращаться: 
"Склянка Часу*Zeitglas",
ул. Шевченко, 31/32,
 19003 
Канев/Украина.
тел./факс: 04736-36805,
 e-mail: zeitglas.kaniv@gmail
Оформити передплату в ОНЛАЙН:


http://www.prescentr.kiev.ua/list/product/95578


НОВИНИ у розділі "ОЧЕРКИ" (НАШИ НОВОСТИ

http://zeitglas.io.ua/story

Адреса редакції в Україні:

“Склянка Часу", Олександр Апальков, 19003, Канів, вул. Шевченка 31/32, Черкаська обл, Україна. 
Тел/факс (04736) 36805
e-mail: zeitglas.kaniv@gmail


*надаючи свої твори, автор погоджується з подальшим публікуванням чи використанням їх тексту в рамках літературних проектів журналу.

Редакцією не беруться до розгляду твори, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

„СКЛЯНКА ЧАСУ*ZEITGLAS” міжнародний літературно-художній журнал та видавництво вул. Шевченка, 31/32 Канів, 19003, Україна. Тел/факс: (04736) 36805 З 1995 року дає рівні можливості маститим і авторам-початківцям. Одночасно українською, російською та німецькою мовами. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net web: www. zeitglas.io.ua Директор: Олександр В. Апальков **************************************************************************** „Склянка Часу*ZeitGlas” Publishing house and international literary - art magazine Street. Schewtschenko, 31/32 Kaniv,19003, Ukraine. Phone/fax: (04736) 36805 Since 1995 gives equal opportunities known and beginning authors. Simultaneously in the Ukrainian, Russian and German languages. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net The director: Alexander W.Apalkow