Хорознавчий лексикон

посібник з хорознавства 

За рішенням Департаменту видавничої справи і преси книгу "Хорознавчий лексикон" Ірини Апалькової  включено до переліку книжкових видань допущених на здобуття премії Президента України "Українська книжка року"  у номінації 

«За сприяння у вихованні підростаючого покоління»

 

 

Хорознавчий лексикон

посібник з хорознавства

Апалькова Ірина

— Склянка Часу*Zeitglas, 2011. — 108 с.
ISBN: 978-966-2306-30-9
ББК: 84 (4-Укр.-Рос)6-5

 


Анотація:
«Хорознавчий лексикон» містить в собі найуживанішу лексику сучасного хорознавства, через що він стане в пригоді усім, хто займається хоровою справою і має потребу, поповнити або поглибити свої фахові знання. До того ж, ця праця є чудовим учбовим посібником для навчальних музичних закладів, середнього і вищого рівня...
Значна частина посібника присвячена будові голосового апарата, його функціональності, хоровому диханню, звукоутворенню, інтонуванню і таке інше. Ці цікаві і корисні речі особливо важливі в практичній діяльності як співаків, так і хорових диригентів. В них сконцентровані мудрість, професійний досвід численних поколінь викладачів співу та хорового диригування, в тому числі й авторки цієї праці Ірини Апалькової – випускниці Харківського інституту культури, а нині диригента ...

Геннадій Ляшенко,
композитор, народний артист України,
лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка,
професор, кандидат мистецтвознавства.

 Посібник „Хорознавчий лексикон” можна придбати післяоплатою

(40 грн.), замовивши його у видавництві  

 

zeitglas@ck.ukrtel.net

 

 

Рецензії та відгуки:  

 

РЕЦЕНЗІЯ на навчально-методичний посібник «Хорознавчий лексикон»

 Автор рецензії: Кренців Мирослава 


РЕЦЕНЗІЯ
на навчально-методичний посібник «Хорознавчий лексикон»
для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації
зі спеціальності «Народна художня творчість» спеціалізації «Народно - пісенне
мистецтво», складений Апальковою І.О. - викладачем циклової комісії хорових дисциплін
Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обласної Ради
Навчально-методичний посібник «Хорознавчий лексикон» Ірини Апалькової, створений на основі теоретичного осмислення багатої практики хорового мистецтва. Це перша досить вагома спроба об'єднати весь матеріал хорознавства в одній роботі.
На жаль, більшість посібників з даної дисципліни були укладені на матеріалах російської хорової музики, а творчість українських композиторів - диригентів та хормейстерів як минулого, так і сучасності, залишились маловідомими. Саме перші три розділи цієї роботи знайомлять нас з давніми хоровими традиціями на Україні, які започаткували видатні хорові диригенти, композитори, відомі діячі, і на сучасному етапі розвиваються представниками відомих шкіл хорового мистецтва. Ще однією з переваг даної роботи є те, що в ній зроблено акцент на темах, які є ключовими у хорознавстві і складають основу теоретичної та практичної підготовки диригентів і співаків.
Цікаво і компактно викладений розділ про хорові колективи: їх характеристика за типами і видами, виконавськими напрямками, вокально-технічними можливостями, комплектуванням хорових партій.
Ґрунтовно і детально подається матеріал в темі «Класифікація голосів та їх співацький діапазон», а також повна характеристика типів співочих голосів, тембрових різновидів кожного типу голосу, вказуються їх діапазони.
Вдало автор подає своє бачення щодо визначення складових співочого дихання в темі «Хорове дихання, його роль в звукоутворенні. Основні види хороврго дихання». Також визначена класифікація дихання за типами і видами, акцентується важливість ланцюгового дихання.
Доступно для засвоєння студентами розроблена тема «Процес голосоутворення. Атака звуку». Підкреслено важливість природного голосоутворення і тісно пов'язаної з ним атаки звуку та її застосування.
В темах «Інтонація і стрій» та «Ансамбль хору» розмежовані функції кожного з елементів хорової звучності і, водночас, простежується їх тісний взаємозв'зок в досягненні професійного рівня виконання творів. Зокрема, теми «Засоби художньої виразності та орфоепія в хорі» висвітлюють детальну роботу в хорі над голосними та приголосними звуками, вказують на найбільш типові недоліки дикції в співі та методи їх усунення. Важливе місце відводиться засобам художньої виразності в процесі виконання хорового репертуару.
Цінним в роботі є і те, що матеріал подано доступно, тому він може бути освоєний студентами самостійно.
Разом з викладеним вище пропоную:
1. Тему «Дитячий хор. Періодизація дитячого голосу та його функціональні можливості» розташувати перед темою «Класифікація голосів та їх співацький діапазон».
2. Переглянути термінологію: зупинка дихання на затримку дихання, стуляти зв'язки на змикати зв'язки, фразировка на фразування, учбовий посібник на навчальний посібник.
Посібник І.О.Апалькової логічно побудований (поєднує як історичний, так і теоретичний аспекти), систематизований на основі української музичної культури, доступний для сприйняття як студентами, фахівцями хорового співу, так і аматорами народної творчості. Він безумовно сприятиме якісній підготовці керівників хорових колективів та вокалістів.
Робота може бути рекомендована до друку з метою використання у навчально - виховному процесі навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації .
Рецензент:
викладач КВНЗ Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв»

Мирослава Сергіївна Кренців

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Про “Хорознавчий лексикон”

Рецензія на книжку:
Апалькова Ірина. Хорознавчий лексикон : посібник з хорознавства

Вітчизняне хорознавство нагромадило на нині достатньо великий матеріал, котрий в різних своїх аспектах, в тому числі й дидактичному, постійно зростає. Свідоцтвом цього є і пропонована книга Ірини Апалькової, в якій акцентовано саме дидактичний аспект, що визначає її зміст і форму.
«Хорознавчий лексикон» містить в собі найуживанішу лексику сучасного хорознавства, через що він стане в пригоді усім, хто займається хоровою справою і має потребу, поповнити або поглибити свої фахові знання. До того ж, ця праця є чудовим учбовим посібником для навчальних музичних закладів, середнього і вищого рівня. Тут немало цікавого для себе можуть зачерпнути і композитори, а тим паче, аматори, які тяжіють до жанру хорової музики.
На відміну від традиційних словників, автор розташовує матеріал не за абеткою, а за рубриками, в кожній із яких висвітлюються певні питання хорового мистецтва у відповідних поняттях (термінах).
Поєднання історичного і теоретичного аспектів викладу зумовлює основну особливість побудови посібника, який логічно починається із розгляду історії хорового співу на тернах України, появи перших професійних хорових діячів, виникнення найбільш відомих хорових колективів від давніх часів до сьогодення. А після розгляду жанрів хорової мизики, типів і видів хорів, автор зосереджує увагу на голосах співаків, їх можливостях, тощо…
Значна частина посібника присвячена будові голосового апарата, його функціональності, хоровому диханню, звукоутворенню, інтонуванню і таке інше. Ці цікаві і корисні речі особливо важливі в практичній діяльності як співаків, так і хорових диригентів. В них сконцентровані мудрість, професійний досвід численних поколінь викладачів співу та хорового диригування, в тому числі й авторки цієї праці Ірини Апалькової – випускниці Харківського інституту культури, а нині диригента і викладача Канівського училища культури і мистецтв. ЇЇ багатий педагогічний досвід особливо позначився на якості висвітлення актуальних питань вокально-хорової освіти і, безумовно, сприятиме комплексному вихованню і розвитку студентів - вокалістів та хорових диригентів.

Геннадій Ляшенко,
композитор, народний артист України,
лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка,
професор, кандидат мистецтвознавства.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УСПЕШНЫЙ ШАГ ИРИНЫ АПАЛЬКОВОЙ

 

 

В моей библиотеке наберется до сотни словарей. Их я собирал в продолжение своей довольно долгой жизни и полагал, что сейчас вряд ли обнаружу словарь, который не будет «пересекаться» с теми, какие уже имеются у меня. И вдруг – оригинальный подарок: «Хорознавчий лексикон». Книга вышла в издательстве «Склянка Часу*Zeitglas» на украинском языке, но терминология, которую она содержит, интернациональна, как музыка, и доступна всем деятелям культуры и искусства.

Если быть точным, книга не является словарем как таковым. Часть текста посвящена строению голосового аппарата человека и хоровому дыханию, что важно в практической деятельности исполнителей и хоровых дирижеров. «Хорознавчий лексикон» содержит чаще всего употребляемую лексику современного хороведения и послужит всем, кто захочет пополнить и углубить свои профессиональные знания. Достоинством книги является также то, что читатель знакомится не только с терминологией, но и с историей хорового пения, с ныне действующими хоровыми коллективами, с теорией преподавания.

Некоторые термины оказались совершенно незнакомы мне; я впервые узнал, к примеру, что такое фермата, агогика, антем, сфорцандо, призрачная зона (в хоровом пении), и был рад, читая книгу, «закрыть» эти белые пятна в моих скромных познаниях.

Автору книги, Ирине Апальковой, которая в свое время закончила Харьковский Государственный институт культуры и сейчас работает дирижером и преподавателем факультета народно-песенного искусства Каневского училища культуры и искусств,  удалось преодолеть сопротивление громадного исторического, дидактического и словарного материала и предложить опыт веков певцам, руководителям хоровых капелл, литераторам и просто читателям, – причем, в книге небольшого объема.

 

 

Владимир Ерёменко, писатель, журналист. Газета "Ведомости", 14 янв.2012.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕЦЕНЗІЯ
на навчально-методичний посібник «Хорознавчий лексикон» для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівня акредитації зі спеціальності «Народна художня творчість» спеціалізація «Народно-пісенне мистецтво» укладений Апальковою І.О. – викладачем циклової комісії хорових дисциплін
Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обласної Ради

В умовах відродження національної культури, духовності в незалежній Український державі, зростає роль хорової музики. Навчально-методичний посібник «Хорознавчий лексикон» Ірини Апалькової, створений на основі теоретичного осмислення багатої практики хорового мистецтва.
Посібник узагальнює матеріал українських і російських авторів з питань організації хорової справи, через що він буде невід’ємною частиною хорової справи в учбовому процесі вузів у системі фахової підготовки спеціалістів.
У запропонованому посібнику зроблено акцент на темах, які є ключовими у хорознавстві і дають базу підготовки теоретичної та практичної майстерності диригентів та співаків.
Перший розділ книги починається з історії хорового співу та появи перших професійних хорів і хорових діячів, з повною характеристикою відомих хорових колективів України. В книзі систематизовано матеріал про основні жанри хорової музики.
У другому розділі розглядається будова голосового апарату та його функціональність, поняття тембру і теситури.
Третій розділ висвітлює основні компоненти вокально-хорової техніки: стрій, дикцію і ансамбль.
Посібник І. О. Апалькової структуризований, логічно побудований та систематизований на основі української музичної культури. В ньому висвітлено величезний досвід хорового мистецтва, який створювався протягом багатьох віків.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Хорознавчий лексикон» від Ірини Апалькової

Рецензія на книжку:
Апалькова Ірина. Хорознавчий лексикон : посібник з хорознавства

Серед багатьох видів мистецтва, до яких долучаються вихованці Канівського училища культури і мистецтв, хорознавство користується чи не найбільшою популярністю. Аби підтримати та розвинути мистецтво хорового співу на Канівщині, хормейстер, викладач факультету народнопісенного мистецтва Канівського училища культури і мистецтв Ірина Апалькова написала книгу "Хорознавчий лексикон".

Видання містить цікаву та потрібну інформацію, лаконічно викладену та зручно згруповану за розділами. Як кажуть, без минулого немає майбутнього, тож розпочинається книга із історичного екскурсу про розвиток хорового мистецтва в Україні. Далі йде перерахунок видатних хорових діячів, їхній життєвий шлях та напрацювання.
Опісля авторка переходить до теоретичної частини та розкриває питання жанрів хорової музики, типів і видів хорів, детальніше зосереджуючись на голосах співаків, їхніх можливостях.

Окремо Ірина Апалькова зупиняється на будові голосового апарата, йо-го функціях, хоровому диханні, звукоутворенні, інтонуванні тощо. Розділ містить як теоретичні відомості, так і практичні поради для співаків та хорових диригентів.
Загалом, посібник "Хорознавчий лексикон" дасть змогу поглибити та розширити свої знання у цій галузі мистецтва, тож стане в нагоді усім - як аматорам, котрі цікавляться хорознавством, так і композиторам, які займаються жанром хорової музики професійно.

Євген Бруслиновський

(Джерело: Газета "Дніпрова Зірка", №5354 від 3 липня 2012 року)

 

 

У видавництві "Склянка часу*Zeitglas" вийшла ше одна книга Ірини Апалькової

 

"Канівські хорові традиції"

  

Аби взнати про книгу більше - натісніть курсором на її зображення! 

 

 


 Обновлен 22 апр 2018. Создан 23 янв 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
„СКЛЯНКА ЧАСУ*ZEITGLAS” міжнародний літературно-художній журнал та видавництво вул. Шевченка, 31/32 Канів, 19003, Україна. Тел/факс: (04736) 36805 З 1995 року дає рівні можливості маститим і авторам-початківцям. Одночасно українською, російською та німецькою мовами. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net web: www. zeitglas.io.ua Директор: Олександр В. Апальков **************************************************************************** „Склянка Часу*ZeitGlas” Publishing house and international literary - art magazine Street. Schewtschenko, 31/32 Kaniv,19003, Ukraine. Phone/fax: (04736) 36805 Since 1995 gives equal opportunities known and beginning authors. Simultaneously in the Ukrainian, Russian and German languages. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net The director: Alexander W.Apalkow