Deutsch als zweite Fremdsprache

підручник з німецької мови 

 

Deutsch als zweite Fremdsprache

ISBN 978-617-7425-53-2

Zeitglasverlag, 2020,  338 стор.

 

 

Примірники книги можна придбати післяоплатою

115 грн. (плюс поштові витрати),

замовивши книгу у видавництві

  zeitglas@ck.ukrtel.net  або zeitglas.kaniv@gmail.com

 

 

(Вказуйте у вірному порядку Вашу поштову адресу: Прізвище та ім`я по батькові), номер найближчого до Вас поштового відділення та номер Вашого мобільного телефону.

Книга надсилається УКРПОШТОЮ.

 

* Довідки за тел. (04736) 36805 

 zeitglas@ck.ukrtel.net або zeitglas.kaniv@gmail.com

 

 

 

Навчальний посібник «Deutsch als zweite Fremdsprache» являє собою версію посібників «Deutsch für Anfänger/-innen» та «Deutsch für Anfänger/-innen. Teil II», яка адаптована для вивчення німецької мови як другої іноземної і містить базовий практичний курс німецької мови. Цільовою аудиторією посібника є особи, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Мета посібника – допомогти засвоїти лексичний та граматичний мінімум, який дозволить спілкуватися з носієм мови на типові побутові теми, читати та перекладати з словником німецькі тексти, і таким чином створити підґрунтя для подальшого вивчення мови.

Посібник складається з 24 уроків, поурочного граматичного довідника, додатків та німецько-українського словника. Кожен урок містить граматичний матеріал, лексичні та граматичні вправи, тексти, діалоги.

Тексти призначені для активної роботи над ними: їх слід розбирати, обговорювати, переказувати у різній формі від різних осіб, інсценувати діалоги та вести бесіди за тематикою текстів. Лексика для активного засвоєння надається після тексту і закріплюється у вправах. Тексти можна використовувати як для читання в аудиторії, так і для переказу, інсценіювання, домашнього читання.

Діалоги, які містяться у посібнику, дають найбільш вживані  традиційні формули діалогічної мови: звертання, вітання і прощання, запрошення, прохання та інше. Їх варто вчити напам’ять: вони можуть слугувати зразком для самостійного створення діалогів в аналогічних ситуаціях.

Граматичні правила викладені поурочно у кінці посібника у доступній формі українською мовою і ілюструються прикладами німецькою та українською мовами. Граматика подається концентровано, з багатьма поверненнями до найбільш важливих моментів, щоб забезпечити найкраще активне засвоєння граматичного матеріалу. Тут також пояснюються окремі лексичні моменти, даються необхідні практичні вказівки, щоб уникнути типових помилок, особливо при перекладі.

Вправи мають комунікативно-функціональний, творчий характер. В основу вправ покладено такі лінгводидактичні прийоми, як трансформації, заміни, підстановки, доповнення, переклади, перекази, питання та відповіді, порівняння, обґрунтування, які у своїй сукупності сприяють формуванню вмінь та навичок граматичного оформлення мовних одиниць для вираження певних комунікативних намірів та завдань.

Матеріали посібника рекомендується вивчати у запропонованій послідовності. У додатках список сильних та неправильних дієслів, список дієслів з залежними прийменниками, список прикметників з прийменниками. Німецько-український словник налічує близко 1000 одиниць активної лексики.

Посібник можна використовувати як на аудиторних заняттях під керівництвом викладача, так і під час самостійної позааудиторної роботи.

         Автори щиро вдячні колегам за апробацію посібника, критичні зауваження та побажання.  

 

 

Уривок з книги

 

LEKTION 1.

 

Теxt

 

–       Guten Tag! Ich heiße Viktor. Ich bin Student. Das ist meine Universität. Sie ist alt. Hier studiere ich. Unser Hörsaal ist oben. Er ist groß und hell.

–       Ist euer Hörsaal rechts?

–       Nein, unser Hörsaal ist links. Rechts ist Ihr Hörsaal.

–       Ist er auch groß?

–       Ja, er ist groß. Rechts ist eine Tür. Sie ist braun. Links sind Fenster. Sie sind breit und hoch. Vorn hängt eine Tafel.

–       Ist die Tafel schwarz?

–       Ja, diese Tafel ist schwarz und jene Tafel ist grün.

–       Steht vorn ein Tisch?

–       Ja, vorn steht der Tisch. Er ist groß.

–       Ist unten auch ein Hörsaal?

–       Nein, unten ist unsere Bibliothek. Sie ist neu. Dort sind Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Sie sind interessant. Wir arbeiten dort. Wir lesen und schreiben.

 

Wortschatz 

 


Guten Tag!  Доброго дня!

ich  я

heißen (hieß, geheißen)  зватися, називатися

das  це

sein (war, gewesen) бути

Student, der -en, -en  студент 

mein  мій, моє

Universität, die  -, -en  університет

alt старий

hier тут

studieren  вчитися, навчатися

unser наш

Hörsaal, der -es, -säle  аудиторія

oben нагорі

er він

groß великий

hell світлий

euer ваш, вашe

Ihr Ваш, Вашe

rechts праворуч

auch також

ja так

links  ліворуч

Tür, die  -, -en  двері

sie  вона / вони

braun коричневий

Fenster, das  -es, -  вікно

breit  широкий

und i, тa; a

hoch  високий

vorn попереду

hängen (hing, gehangen)  висіти

Tafel, die -, -n  дошка

schwarz  чорний

dieser (diese, dieses)  цей (ця / цi, це)

jener (jene, jenes) той (та /тi , те)

grün  зелений

stehen (stand, gestanden)  стояти

Tisch, der  -es, -e  стіл

unten  внизу

nein  ні

nicht нe

Bibliothek, die  -, -en   бібліотека

neu новий

dort  там

Buch, das  -es, Bücher  книга

Zeitung, die  -, -en  газета

Zeitschrift, die  -, -en  журнал, часопис

interessant цікавий

wir   ми

arbeiten  працювати

lesen (las, gelesen)  читати

schreiben (schrieb, geschrieben) писати

 

 

Називний відмінок артиклів, іменників, особових, вказівних і присвійних займенників. Прямий і зворотний порядок слів у простому розповідному реченні. Питальні речення без питальних слів. Заперечення з nicht. Презенс слабких дієслів і дієслова sein.

 

1.1. Провідміняйте дієслова.

Sein, heißen, studieren, hängen, stehen, arbeiten, schreiben.

 

1.2. Замініть означений артикль неозначеним.

Der Student, die Universität, der Hörsaal, die Tür, das Fenster, die Tafel, der Tisch, die Bibliothek, das Buch, die Zeitung, die Zeitschrift.

 

1.3. Замініть прямий порядок слів  у реченні на зворотний.

Muster:  Meine Universität ist hier. – Hier ist meine Universität.

1. Ich studiere hier. 2. Unser Hörsaal ist unten. 3. Euer Hörsaal ist rechts. 4. Ihre Universität ist dort. 5. Dein Hörsaal ist oben. 6. Die Türen sind rechts. 7. Die Fenster sind links. 8. Eine Tafel hängt vorn. 9.  Ein Tisch steht rechts. 10. Unsere Bibliothek ist unten. 11. Die Bücher sind dort. 12. Wir arbeiten hier. 13. Wir lesen dort. 14. Wir schreiben hier.

 

1.4. Замініть означений артикль der, die, das на вказівний займенник dieser (diese, dieses), jener (jene, jenes).

Muster: der Hörsaal – dieser Hörsaal, jener Hörsaal

Der Student, die Universität, die Tür, das Fenster, die Tafel, der Tisch, die Bibliothek, das Buch, die Zeitung, die Zeitschrift.

 

1.5. Замініть іменник відповідним особовим займенником.

Muster: Die Universität ist alt. – Sie ist alt.

1. Der Hörsaal ist oben. 2. Die Tür ist rechts. 3. Das Fenster ist links. 4. Die Türen sind hoch. 5. Die Tafeln hängen vorn. 6. Jene Tafel ist schwarz. 7. Der Tisch steht hier.  8. Der Hörsaal ist groß. 9. Die Bibliothek ist neu. 10. Der Tisch ist braun. 11. Das Buch ist interessant. 12. Die Zeitungen sind alt. 13. Der Tisch ist links. 14. Die Zeitschriften sind neu.

 

1.6. Поставте до речень питання без питальних слів.

1. Ich heiße Viktor. 2. Ich bin Student. 3. Das ist meine Universität. 4. Hier studiere ich. 5. Unser Hörsaal ist rechts. 6. Ihr Hörsaal ist groß. 7. Diese Tür ist braun. 8. Die Fenster sind breit und hoch. 9. Jene Tafel ist schwarz. 10. Vorn steht ein Tisch. 11. Der Tisch ist groß. 12. Unten ist eine Bibliothek. 13. Wir arbeiten dort. 14. Wir lesen und schreiben. 15. Die Bibliothek ist hell.

 

1.7. Дайте позитивну та негативну відповідь на запитання.

Muster: Sind die Fenster hoch? – Ja, die Fenster sind hoch. Nein, die Fenster sind nicht hoch.

1. Ist unser Hörsaal rechts? 2. Ist sein Hörsaal groß? 3. Ist jene Tafel braun? 4. Ist der Tisch schwarz? 5. Steht der Tisch vorn? 6. Ist die Bibliothek groß? 7. Sind die Bücher unten? 8. Sind die Zeitungen dort? 9. Sind die Zeitschriften oben? 10. Arbeiten wir dort? 11. Lesen sie dort? 12. Schreibt sie hier?  13. Ist diese Tafel grün? 14. Ist der Hörsaal oben? 15. Ist er groß und hell?

 

1.8. Поставте відповідний присвійний займенник.

Muster: Ich studiere hier. Das ist … Universität. – Ich studiere hier.       Das ist meine Universität.

1. Du bist dort. Dort  ist … Hörsaal. 2. Wir schreiben hier. Das ist … Hörsaal. 3. Ihr arbeitet hier. Das ist … Bibliothek. 4. Sie ist dort. Das ist … Fenster. 5. Ihr lest. Das sind … Zeitungen. 6. Ich schreibe. Das ist … Tisch. 7. Sie lesen. Das sind … Bücher. 8. Er steht hier. Das ist … Tür. 9. Wir sind hier. Das ist … Bibliothek. 10. Sie schreibt. Das ist … Tisch.

 

1.9. Поставте дієслово у правильній формі.

1. Ich (heißen) Viktor. 2. Ich (sein) Student. 3. Das (sein) meine Universität. 4. Hier (arbeiten) du. 5. Der Hörsaal (sein) groß und hell. 6. Rechts (hängen) eine Tafel. 7. Die Tafel (sein) schwarz. 8.  Rechts (sein) eine Tür. 9. Sie (sein) braun. 10. Die Fenster (sein) breit und hoch. 11. Der Tisch (stehen) hier. 12. Unten (sein) unsere Bibliothek. 13. Dort (sein) Zeitungen und Zeitschriften. 14. Der Tisch (sein) schwarz. 15. Jene Tafel (sein) grün. 16. Ihr (studieren) hier.

 

1.10. Перекладіть німецькою мовою.

1. Я  студент. 2. Це мій університет. 3. Я тут навчаюся. 4. Праворуч – двері. 5. Двері коричневі. 6. Ліворуч – вікна. 7. Вікна широкі та високі. 8. Попереду висить дошка. 9. Ця дошка – чорна. 10. Та дошка – зелена. 11. Попереду стоїть стіл. 12. Стіл великий. 13. Це  наша бібліотека. 14. Там книги, журнали та газети. 15. Ми там читаємо та пишемо.

 

1.11. Складіть діалог, використовуючи лексику тексту. 

 

Примірники книги можна придбати післяоплатою

115 грн. (плюс поштові витрати),

замовивши книгу у видавництві

  zeitglas@ck.ukrtel.net  або zeitglas.kaniv@gmail.com

 

 

(Вказуйте у вірному порядку Вашу поштову адресу: Прізвище та ім`я по батькові), номер найближчого до Вас поштового відділення та номер Вашого мобільного телефону.

Книга надсилається УКРПОШТОЮ.

 

* Довідки за тел. (04736) 36805 

 zeitglas@ck.ukrtel.net або zeitglas.kaniv@gmail.com

 Создан 11 авг 2020  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
„СКЛЯНКА ЧАСУ*ZEITGLAS” міжнародний літературно-художній журнал та видавництво вул. Шевченка, 31/32 Канів, 19003, Україна. Тел/факс: (04736) 36805 З 1995 року дає рівні можливості маститим і авторам-початківцям. Одночасно українською, російською та німецькою мовами. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net web: www. zeitglas.io.ua Директор: Олександр В. Апальков **************************************************************************** „Склянка Часу*ZeitGlas” Publishing house and international literary - art magazine Street. Schewtschenko, 31/32 Kaniv,19003, Ukraine. Phone/fax: (04736) 36805 Since 1995 gives equal opportunities known and beginning authors. Simultaneously in the Ukrainian, Russian and German languages. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net The director: Alexander W.Apalkow