Запрошуємо до музично-теоретичного альманаху «ОКТАВА»
Запрошуємо до 11-го випуску музично-теоретичного альманаху ОКТАВА


 ** Довідки за тел. (04736) 36805, або zeitglas@ck.ukrtel.net

  

«ОКТАВА»

Музично-теоретичний альманах

видається із травня 2015 року українською та російською мовами, 

альманах з присвоєнням номеру ISBN, зареєстрований у міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних: НБУ ім. В.В. Вернадського та інших.

Кожного автора публікацій забезпечено авторським примірникомї та сертифікатом, завіреним печаткою.

 

Окрім паперового варіанту, альманах "ОКТАВА" виходить у світ ще електронною книгою. Цей контент  поширюється  і-магазинами Кассіопея (Україна), на іноземних ресурсах Amazon.com,Barnes and NobleTunes Dobra Book  (США) тощо.

 

Усім авторам альманаху "ОКТАВА" №11 буде надано сертифікат.

 

Перший винуск альманаху ОКТАВА, травень 2015 року.

(натисніть курсором на зображення для докладного ознайомлення)

 

 

Другий винуск альманаху ОКТАВА, січень 2016 року.

(натисніть курсором на зображення для докладного ознайомлення)

 

 

 

Третій винуск альманаху ОКТАВА, жовтень 2016 року.

(натисніть курсором на зображення для докладного ознайомлення)

 

 

 

Четвертий винуск альманаху ОКТАВА, грудень 2017 року.

(натисніть курсором на зображення для докладного ознайомлення)

 

П*ятий винуск альманаху ОКТАВА, липень 2018 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

https://zeitglas.io.ua/s2635919/


 

Шостий винуск альманаху ОКТАВА, лютий 2019 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

https://zeitglas.io.ua/s2643709/

 

 

Сьомий винуск альманаху ОКТАВА, червень  2019 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

 https://zeitglas.io.ua/s2659433/

 

 

Восьмий винуск альманаху ОКТАВА, червень  2019 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

https://zeitglas.io.ua/s2664779/

 

 

Дев`ятий винуск альманаху ОКТАВА, травень  2020 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

https://zeitglas.io.ua/s2742527/

 

 

 

Десятий винуск альманаху ОКТАВА, листопад  2020 року.

(натисніть курсором на посилання унизу для докладного ознайомлення)

https://zeitglas.io.ua/s2745918/

 

 

 

Авторський примірник  гарантовано надсилаєтьсяо автору в Україні

(іноземним авторам -  опісля сплати поштових витрат), по виходу в світ.

 

 

Умови подання авторських творів:

Автор надсилає текст (тексти) своїх творів спершу на розгляд редакції на адресу видавництва (на дискеті 3,5, CD, або електронною поштою zeitglas@ck.ukrtel.net) з обов`язковим коротким біографічним нарисом (українською мовою), зазначаючи рік народження, публікації, книжки, веб-сайт та повну актуальну поштову адресу (Призвище та ім`я по батькові, вулиця, № будинка та квартири, район, область, індекс, телефон, е-пошта). Опісля розгдяду надісланого твору або творів, кожному автору буде написано окремого е-листа-відповідь.


Термін надсилання творів на розгляд редакції 11-го випуску: до 01 березня 2021 року


 ** Довідки за тел. (04736) 36805, або zeitglas@ck.ukrtel.net

 

Ця науково-популярна збірка адресується широким колам шанувальників музики.

Її мета – популяризація розмаїття  музичної культури України: творчість українських композиторів і виконавців різних жанрів, фестивалі, конкурси, концерти, музичні вистави, проблеми молодіжного мистецтва, освіти, науки, музичне життя української діаспори тощо.

 

 

До альманаху беруться виключно авторські твори, котрі стосуються історії музичної культури України та зарубіжжя: дописи  про видатних, знаних та маловідомих композиторів, виконавців, музикознавців.

 

Лишаючись довідково-дослідним виданням, альманах разом із тим ставить своєю метою поширення музичних знань.

 

Саме тому редакція надає преференції статтям, розвідкам, коли за даною темою популярна література відсутня. У деяких випадках статті можуть бути відтворенням маловідомих матеріалів, що стали бібліографічною рідкістю ( публікації  давнішніх періодичних видань, іноземні публікації, що не перекладалися українською мовою. ( Із обов`язковими посиланнями на першоджерела, тощо).

 

NB. Кореспонденція  до рубрик:

 

-Творчий доробок талановитих митців-аматорів.

- Композитори і барди.

- Аранжувальники.

 

Приймається за наявності нотного запису у форматі Finale, або скановані у розрішенні не менше 300 точок.

 

 

- Відділ альбомних рецензій

 

Приймаються матеріали за наявністю Компакт-Дисків та їх вихідних даних.

 

-Інтерв'ю з музикантами та диригентами, приймаються за наявності фотографій та коротких біографічних довідок.

 

будь-який автор може надіслати матеріали на предмет їх розгляду до публікації на сторінках альманаху.


 *редакция  приймає тільки ті авторські тексти, котрі ніде ще не публікувалися, за наявності: 
- короткого „листа” (що надсилається і звідки)
- короткої біографії автора (із зазначенням року народження, де публікувався раніше, чи має книги / коли і ким видані/.
- поштової адреси автора. (Призвище та ім`я по батькові, вулиця, № будинка та квартири, район, область, індекс, телефон, е-пошта)
- фотографії в JPG (у форматі: JPG, 40х60 мм (60 вертикальний розмір) розрешення не меньш 200 dpi (dot per inch = «точек» на дюйм) при вертикальному розмірі обличча не меньш 30 мм)
* тексти повинні надсилатися в програмі Word або RTF (12 кегль, з чіткою різницею тире від дефісу, перевіреною орфографією, без усяких обрамлень і довільних форматувань)

 

*надаючи свої твори, автор погоджується з подальшим публікуванням чи використанням тексту (текстів) в рамках літературних проектів видавництва "Склянка Часу*Zeitglas".

Тексти друкуються в авторській редакції.

 
Твори, котрі надаються редакції, не повинні бути опублікованими або переданими для друку в інших виданнях. Редакція не несе відповідальності за зміст друкованих матеріалів. Надіслані до редакції тексти не рецензуються й не повертаються. Видається із залученням коштів авторів.

 

Разом із цим, звертаємося до читачів та потенційних дописувачів із проханням направляти свої пропозиції до редакції:

 

тел. (04736) 36805, або zeitglas@ck.ukrtel.net

 

 

З повагою, Ірина Апалькова,

упорядник альманаху.

 

 Натисніть на зображення, аби дізнатися більше про І. Апалькову.

 

Радіопередачу про музичний альманах ОКТАВА можна прослухати натиснувши курсором на нижчезазначений сайт:

 

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/music/alter/1654859.html?author#play

 

 

 

Відзнака до дня працівника культури (відео)

http://io.ua/vd5bdae0214256ed8faece6939a7afe98

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приглашаем принять участие в новом музыкально-теоретическом альманахе «ОКТАВА»

 

 

 «ОКТАВА»

 

 

Этот научно-популярный сборник адресуется широким кругам почитателей музыки.

 

Его цель – популяризация разнообразия  музыкальной культуры Украины и других стран: творчество композиторов и исполнителей разных жанров, фестивали, конкурсы, концерты, музыкальные представления, проблемы молодежного искусства, образования, науки, музыкальная жизнь украинской диаспоры и тому подобное.

 

Альманах издаётся с привлечением средств авторов.

 

 

Редакция альманаха принимает исключительно  авторские произведения, которые касаются истории музыкальной культуры Украины и зарубежья: заметки  о выдающихся, известных и малоизвестных композиторах, исполнителях, музыковедах.

 

 

 

Оставаясь справочно-опытным изданием, альманах, вместе с тем, ставит своей целью  популяризацию музыкальных знаний.

 

 

Именно поэтому редакция предоставляет преференции статьям, исследованиям, когда по данной теме популярная литература отсутствует. В некоторых случаях статьи могут быть воссозданиям малоизвестных материалов, которые стали библиографической редкостью (публикации  давнишних периодических изданий, иностранные публикации, которые не переводились по-украински или по-русски. ( С обязательными ссылками на первоисточники, и тому подобное).

 

 

 

NB. Корреспонденция  к рубрикам:

 

 

 

-Творчество талантливых самодеятельных композиторов.

 

- Композиторы и барды.

 

- Аранжировщики.

 

Эти материалы принимаются при наличии нотной записи в формате Finale, или сканирования ( не меньше 300 точек).

 

 

 

- Отдел альбомных рецензий

 

 

Принимаются материалы за наличием Компакт-дисков и их выходных данных о них.

 

 

 

-Интервью с музыкантами и дирижерами, принимаются при наличии фотографий и коротких биографических справок.

 

 

 

любой автор может послать материалы на предмет их рассмотрения к публикации на страницах альманаха.

 

 

 *редакция  принимает только те авторские тексты, которые нигде еще не публиковались, при наличии:

- короткого „письма” (что посылается и откуда)

- короткой биографии автора (с указанием года рождения, где публиковался раньше, имеет ли книги / когда и кем изданные/.

- почтового адреса автора. (Фамилия, имя, отчество, улица № дома и квартиры, район, область, индекс, телефон, е-почта)

- фотографии в JPG (в формате: JPG, 40х60 мм (60 вертикальный размер) розрешення не меньш 200 dpi (dot per inch = «точек» на дюйм) при вертикальном размере не менее 30 мм)

* тексты должны посылаться в программе Word или RTF (12 кегль, с четкой разницей тире от дефиса, проверенной орфографией, без всяких обрамлений и произвольных форматирований)

 

 

 

*предоставляя свои произведения, автор соглашается с последующей публикацией или использованием текста (текстов) в рамках литературных проектов издательства "Стакан Часу*Zeitglas".

 

Тексты печатаются в авторской редакции.

 

 

Редакция не несет ответственности за содержание печатных материалов. Посланные тексты не рецензируются и не возвращаются.

 

 

Вместе с этим, обращаемся к читателям и потенциальным корреспондентам с просьбой направлять свои предложения по сути альманаха в редакцию:

 

 

 

тел. (04736) 36805, или zeitglas@ck.ukrtel.net

 

 

 

С уважением, Ирина Апалькова

 

редактор альманаха.

 

 

 Первый выпуск альманаха "Октава" увидел свет в июне 2015 г.

 


http://zeitglas.io.ua/s1223541/


ISBN978-966-2306-97-8
ББК 84 (4-Укр.-Рос) 6-5
Упорядник та головний редактор Ірина Апалькова
Канів. Вид. "Склянка часу*Zeitglas", 2015. - 108 с.
Повнокольорове видання

 

«Матеріали статті дозволяється використати відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike»Обновлен 05 ноя 2020. Создан 11 мар 2014  Комментарии       
Всего 1, последний 5 лет назад
zeitglas 22 фев 2015 ответить
Саня - це круто, крутельно, крутельніссімо!!! Ви з Ірою великі молодці! Я пишу ці рядки із захопленням не тому, що ти мені запропонував надрукувати партитуру... А тому, що ви не тільки "Склянку часу" розвиваєте, а ще й створюєте нові видання, а тепер ще й цей музично-теоретичний альманах. Це саме те, чого зараз потребуть в Україні не лише аматори, а й фахівці... Не кажу, наскільки це важливо для творчої інтелігенції в цілому. Ще раз дякую за пропозицію і вітаю з гарним починанням (продовженням) твоєї унікальної діяльності. А Октава, як і вісімка - бескінечність. Як каже Г.І.Ляшенко: "Це - вобше і взагалі!"...

Іван Тараненко, композитор, секретар Спілки Композиторів України.

(Джерело: Facebook)
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
„СКЛЯНКА ЧАСУ*ZEITGLAS” міжнародний літературно-художній журнал та видавництво вул. Шевченка, 31/32 Канів, 19003, Україна. Тел/факс: (04736) 36805 З 1995 року дає рівні можливості маститим і авторам-початківцям. Одночасно українською, російською та німецькою мовами. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net web: www. zeitglas.io.ua Директор: Олександр В. Апальков **************************************************************************** „Склянка Часу*ZeitGlas” Publishing house and international literary - art magazine Street. Schewtschenko, 31/32 Kaniv,19003, Ukraine. Phone/fax: (04736) 36805 Since 1995 gives equal opportunities known and beginning authors. Simultaneously in the Ukrainian, Russian and German languages. mailto:zeitglas@ck.ukrtel.net The director: Alexander W.Apalkow